Συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο την Τετάρτη 10 Ιουνίου με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 10 της πράξης ΝΠΠ λαμβανομένων υπόψη και των οριζόμενων στο υπ ́ αριθμ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες σύγκλησης των συλλογικών οργάνων για την προστασία και αποφυγή διάδοσης του Κορωναιού COVID-19, όπως συμμετέχετε στην 6η Συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί (με τηλεδιάσκεψη ) στις 10 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1) Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης: Eπικαιροποίηση και συμπλήρωση τοπογραφικών υπόβαθρων στα όρια της ζώνης λιμένα Αργοστολίου για τον επανακαθορισμό της.

2)Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Προμήθεια και εγκατάσταση κιβωτίων ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών στο λιμάνι Βαθέως Ιθάκης.

3)Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 151 παρ.1 του ν.4412/16 του έργου: Προμήθεια και εγκατάσταση κιβωτίων ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών στο λιμάνι Βαθέως Ιθάκης.

4)Αποδοχή μελέτης με τίτλο: Προμήθεια πλωτής προβλήτας από σκυρόδεμα στον Πόρο, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

5)Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια πλωτής προβλήτας από σκυρόδεμα στον Πόρο, με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με ΕΣΗΔΗΣ.

6)Γνωμοδότηση για την έγκριση του Α΄σταδίου της μελέτης ΄΄Σχεδιασμός ξύλινων περγκολών παραλιακού μετώπου & επανασχεδιασμός πεζοδρομίων και παραλιακής οδού στην λιμενική ζώνη Βαθέως Ιθάκης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 66/2020 Απόφαση Δ.Σ Ιθάκης.

7)Ανάκληση και τροποποίηση αποφάσεων παραχωρήσεων λιμενικών χώρων Βαθέως Ιθάκης.

8)Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους λόγω εξόφλησης τους.

9)Εξέταση αιτημάτων για παραχώρηση χρήσης χώρων αρμοδιότητας ΔΛΤΚ-Ι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις