Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Η παρούσα οικονομική και κοινωνική κρίση που έχει προκληθεί σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού και των αναγκαστικών μέτρων προφύλαξης, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τη Κυβέρνηση αλλά και για όλους τους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους.

Στα πλαίσια του γνωμοδοτικού χαρακτήρα του Επιμελητηρίου, θεωρούμε πρωταρχικής σημασίας, την περαιτέρω αποσαφήνιση των υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων υπό τις οποίες θα λειτουργεί πλέον το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Οι πρώτες οδηγίες έχουν δοθεί, αλλά παραμένει σχετική ασάφεια γύρω από τη λειτουργία πολλών τομέων, όπως ο τουρισμός με όλη τη σημασία που φέρει για την ελληνική οικονομία.

Έπειτα θα πρέπει να δοθεί γενναία οικονομική στήριξη σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

Τα μέτρα στήριξης πρέπει να αφορούν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, κάθε κλάδος χρήζει ιδιαίτερης προσοχής αναλόγως των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων του.

Οι άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να κινηθεί η στήριξη προς τις επιχειρήσεις είναι:

 • Φορολογικές ελαφρύνσεις

 • Διάθεση ρευστότητας

 • Επιδότηση της εργασίας

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη πρότασή μας αναλύονται ως κάτωθι:

 1. Μείωση άμεσα των φορολογικών συντελεστών φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα 2020 και 2021 και των φόρων προστιθέμενης αξίας της εστίασης 8% και του τουρισμού 6% .

 2. Ειδικά στη μείωση των φορολογικών συντελεστών, να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο παράγοντας της νησιωτικότητας, να μειωθεί ενιαία σε όλα τα νησιά της χώρας ο ΦΠΑ και να διατηρηθεί για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, τουλάχιστον δύο ετών.

 3. Απαλλαγή για τις επιχειρήσεις από ΕΝΦΙΑ, τέλος επιτηδεύματος, προκαταβολή φόρου, ειδικού φόρου κατανάλωσης και φόρου διανυκτέρευσης.

 4. Επαναφορά του αφορολόγητου για τους ελεύθερους επαγγελματίες

 5. Αναστολή πληρωμών προς ΔΟΥ (παλαιών και νέων οφειλών) για όλο το έτος 2020.

 6. Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής είσπραξης – κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, δεσμεύσεις λογαριασμών, που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί για χρέη προς το Δημόσιο είτε προς τρίτους, μέχρι τα τέλη του 2021.

 7. Κάλυψη του μισθολογικού κόστους ειδικά για τους πρώτους τρείς μήνες μετά την σταδιακή άρση των μέτρων (Μάιος – Ιούλιος).

 8. Επιδότηση-κάλυψη από το κράτος των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για το 2020 με ταυτόχρονη μείωση των συντελεστών (κρατήσεων) για τα έτη 2020- 2021, έτσι ώστε να γίνει εφικτό να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.

 9. Μείωση των εισφορών προς ΕΦΚΑ των ελεύθερων επαγγελματιών στο 50% για τα έτη 2020- 2021 με ταυτόχρονη αναστολή πληρωμών .

 10. Κεφάλαια επανεκκίνησης κρατικής εγγυοδοσίας από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα καθώς και τα συστημικά τραπεζικά ιδρύματα με ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις. Να χορηγούνται με βάση το τζίρο, με περίοδο χάριτος δύο ετών, αποπληρωμή δεκαετή, χαμηλό επιτόκιο (στη Γαλλία επιτόκιο από 0,25 έως 0,75 %) και κυρίως με βάση τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και τη κατάστασή της κατά την εμφάνιση της πανδημίας. Να δοθούν δάνεια εξυπηρέτησης λειτουργικών αναγκών και κάλυψης εξόδων έτσι ώστε να αντέξουν οι επιχειρήσεις στη κρίση. Επίσης μέσω ΕΣΠΑ να χρηματοδοτηθούν λειτουργικές ανάγκες επιχειρήσεων όπως τα ενοίκια, η αποπληρωμή αγορών παγίων, ένα αντίστοιχο «ΕΞ΄ΟΙΚΟΝΟΜΩ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ».

 11. Κάλυψη των ενοικίων των επαγγελματικών ακινήτων και προστασία των μισθώσεων, με ταυτόχρονη επέκταση των ελαφρύνσεων και απαλλαγών προς τους ιδιοκτήτες αυτών.

 12. Διαγραφή οφειλών προς τρίτους με τη διαμεσολάβηση του κράτους (δηλαδή προς ΔΕΚΟ, Ο.Τ.Α, τηλεοπτικά, μουσικά δικαιώματα, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας κτλ)

Το 2020 θεωρείται οικονομικά μια χρονιά «μη γενόμενη» και ως τέτοια δεν μπορεί να θεωρηθεί ως χρονιά «γενόμενη» φορολογικά. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα έτσι ώστε καμία επιχείρηση να μην «βάλει λουκέτο».

Τέλος, θεωρούμε σημαντικό στα πλαίσια της εθνικής προσπάθειας, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε να ενισχυθεί το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ, να επανδρωθούν με προσωπικό και προμήθειες ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού τα νοσοκομεία της χώρας μας. Η παρούσα κρίση ανέδειξε την αδυναμία του. Οι εθνικοί πόροι κατά προτεραιότητα πρέπει να αξιοποιηθούν προς αυτή τη κατεύθυνση, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον.

Με εκτίμηση,

O Πρόεδρος,

Σταύρος Σπαθής

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις