Οι Θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης για το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»

Οι Θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης για το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»

Η Λαϊκή Συσπείρωση διαφωνεί με το νέο περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος με τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας».

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η κυβέρνηση της Ν.Δ. παίρνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε η προκάτοχός της του ΣΥΡΙΖΑ, επιδιώκει να δημιουργήσει «ευνοϊκότερο περιβάλλον» και να άρει παραπέρα τα «εμπόδια» των στοιχειωδών μέτρων προστασίας της υγείας του λαού και της προστασίας του περιβάλλοντος προκειμένου να επιταχυνθεί η στρατηγική της ΕΕ για το άνοιγμα νέων πεδίων «πράσινης» κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Αυτό το νομοσχέδιο όπως αποπροσανατολιστικά κρύβουν οι αστικές πολιτικές δυνάμεις και οι παρατάξεις τους στην τοπική διοίκηση, δεν αφορά μόνο στη διαχείριση αποβλήτων και την κατάργηση της ΕΔΑΚΙ ΑΕ-ΟΤΑ, αλλά προωθεί μια σειρά αντιλαϊκές ρυθμίσεις που με την άρνησή τους να συζητηθούν ουσιαστικά τις υιοθετούν. Τέτοιες είναι, η απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων γενικά, (είσοδος στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ιδιωτικών εταιρειών αξιολόγησης, επέκταση της χρονικής ισχύος των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων από 10 σε 15 έτη κ.α.), η απλοποίηση αδειοδότησης των ΑΠΕ (αντικατάσταση της η Άδειας Παραγωγής με μια Βεβαίωση Παραγωγού χωρίς να απαιτείται έκδοση απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΕ), η επιτάχυνση κατάρτισης των δασικών χαρτών (εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής οι περιοχές για τις οποίες πριν από το 1975 είχαν εκδοθεί διοικητικές πράξεις, με τις οποίες άλλαξε νομίμως ο χαρακτήρας τους από δασικό σε αγροτικό), η άρση όσων περιορισμών υπήρχαν για τους περιβαλλοντικούς όρους στην εξόρυξη υδρογονανθράκων (για την διενέργεια των σεισμικών ή άλλων γεωφυσικών και γεωλογικών ερευνών που προβλέπονται στις άδειες αναζήτησης … δεν απαιτείται η λήψη οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή συναίνεσης…), η νέα ρύθμιση αναφορικά με τις οικιστικές πυκνώσεις, η κατάργηση των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση που τσακίζει τους μικρούς ιδιοκτήτες (απαιτούνται πλέον 4 στρέμματα για να είναι οικοδομήσιμα), η παρέμβαση στις Προστατευόμενες Περιοχές και τις περιοχές Natura κ.α.

Διαφωνούμε και είμαστε αντίθετοι με το σύνολο και την φιλοσοφία του Ν/Σ και εξυπακούεται και με το άρθρο 93, που προβλέπει σύσταση Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) και στα πλαίσια αυτά καταργείται η ΕΔΑΚΙ ΑΕ-ΟΤΑ. Η διαφωνία μας με το συγκεκριμένο άρθρο δεν σημαίνει επ’ ουδενί την συμφωνία μας με την μέχρι σήμερα λειτουργία της ΕΔΑΚΙ ΟΤΑ ως ΑΕ, αφού και μέσα από αυτήν όλα τα προηγούμενα χρόνια με την συμφωνία των υπολοίπων πολιτικών δυνάμεων, υπηρετήθηκε η ιδιωτικοποιημένη λειτουργία της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων με την συμμετοχή ιδιωτών και με δυσμενείς συνέπειες όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων (υπήρξε τραγικός θάνατος εργαζόμενου λόγω έλλειψης μέτρων ασφάλειας), το κόστος της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων για τον λαό. Με την εφαρμογή των ΣΔΙΤ και των συμβάσεων παραχώρησης και σε συνδυασμό με τους ‘’αναπτυξιακούς νόμους’’ επιταχύνεται η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και υποσκάπτεται η δημόσια υγεία, αφού υποτάσσονται στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Προφανώς η ίδρυση Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟΣΔΑ αποτυπώνει την ένταση της διαπάλης των επιχειρηματικών συμφερόντων όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων. Υπηρετεί, στα πλαίσια του «επιτελικού κράτους», την είσοδο ακόμη μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων στην διαχείριση και αποκομιδή των απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας, που θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το κόστος της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, θα υποβαθμίσει περαιτέρω την δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον.

Η Λαϊκή Συσπείρωση διαφωνεί με τις άλλες δυνάμεις των δημοτικών συμβουλίου που υπερασπίζονται σήμερα και χθες, την ιδιωτικοοικονομική λειτουργία της ΕΔΑΚΙ ΑΕ – ΟΤΑ και στοιχίζονται πίσω από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Τονίζει ότι η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι ζήτημα τεχνικό και νομικό αλλά κυρίως πολιτικό. Η τεχνολογία σήμερα, είναι επαρκής ώστε η διαχείρισή τους να είναι συμβατή με την υγεία του λαού και το περιβάλλον.

Αντιπαλεύουμε αποφασιστικά:

  • Κάθε συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στη συλλογή και τη διαχείριση των απορριμμάτων, συμπεριλαμβανόμενης και της ανακύκλωσης. Όχι στις ΣΔΙΤ.

  • Την οδηγία της ΕΕ και την πολιτική του “πληρώνω όσο πετάω” που οδηγεί στην απαλλαγή της μεγαλοεργοδοσίας και την επιβάρυνση των λαϊκών νοικοκυριών.

Παλεύουμε για:

  • Να μειωθούν στα εργατικά – λαϊκά νοικοκυριά τα ανταποδοτικά τέλη. Το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και το μεγάλο κεφάλαιο, οι μεγαλοξενοδόχοι και οι μεγαλοεπιχειρηματίες του νησιού.

  • Την πρόσληψη του απαραιτήτου μονίμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μετρά υγιεινής και ασφάλειας, μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις

Καλούμε το οργανωμένο εργατικό – λαϊκό κίνημα να παρέμβει στις εξελίξεις και να μην αφήσει τους μεγαλοεπιχειρηματίες να παίζουν παιχνίδια εις βάρος του.

Για την κατάργηση του Φορέα διαχείρισης του Αίνου

Με το Ν/Σ επιχειρείται συνολική παρέμβαση και στις Προστατευόμενες Περιοχές, όπου καταργούνται οι υφιστάμενοι φορείς διαχείρισης όπως και ο φορέας διαχείρισης του Αίνου και αντικαθίστανται από τον «Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής», που θα εποπτεύεται από το ΥΠΕΝ και θα αναλάβει επιτελικό ρόλο διαχείρισης αυτών των περιοχών.

Η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ. εφαρμόζει το νόμο για τους «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και άλλες διατάξεις», που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2018, μαζί με το ΚΙΝΑΛ και το Ποτάμι και που ήταν το όχημα για να παραδοθεί η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στους επιχειρηματικούς ομίλους, στο όνομα της προστασίας της βιοποικιλότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αειφορικής διαχείρισης. Οι ΦΔΠΠ είναι πολυδύναμες υπηρεσίες – μηχανισμοί, που μπορούν να παραχωρούν προστατευόμενες εκτάσεις, με προκάλυμμα ότι εξασφαλίζουν «χρηματοδοτικά εργαλεία» (κοινοτικά κονδύλια, π.χ. ΕΣΠΑ). Αφαίρεσαν δηλαδή αρμοδιότητες από δημόσιες υπηρεσίες που αντί αυτές να ενισχύονταν σε πόρους, προσωπικό και μέσα, τις μεταβίβαζαν σε φορείς ιδιωτικού δικαίου, διευκολύνοντας τνη παράδοση των προστατευόμενων περιοχών στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης είναι ξεκάθαρη: Να αποσυρθεί το σύνολο του νομοσχεδίου. Διεκδικούμε την παραμονή όλων των εργαζομένων με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. Τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και του περιβάλλοντος γενικότερα πρέπει να έχουν οι αρμόδιες Δημόσιες υπηρεσίες ( Δασικές κ.ά ) που είναι ικανές να προστατεύσουν το περιβάλλον εφόσον ενισχυθούν σημαντικά και ουσιαστικά με προσωπικό ( εργατοτεχνικό και επιστημονικό ) αλλά και με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Για μας η γη δεν είναι εμπόρευμα, ο σχεδιασμός χρήσεων γης και προστασίας των οικοσυστημάτων θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες όλης της κοινωνίας, με αρμονική επίδραση του ανθρώπου στη φύση. Ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος θα γίνεται πιο αποτελεσματικός όσο συνδέεται με τον αγώνα ενάντια στην πολιτική που το εμπορευματοποιεί..

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28 /4/2020 Οι εκλεγμένοι με την Λαϊκή Συσπείρωση

στην ΠΙΝ και τους Δήμους Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Ιθάκης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις