Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας από Βιλατώρια στο 28ο χλμ Αργοστολίου-Ληξουρίου

                                    Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      ΑΡΙΘΜ. (1/2020)        

ΘΕΜΑ : “Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Νο 44 (ενωτικής επαρχιακής οδού 40 από Βιλατώρια στο 28ο χλμ Αργοστολίου –Ληξουρίου) “.

          Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

    α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

    β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

         «Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

          ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

    γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

         Αστυνομίας».

    δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

         Αστυνομίας».

    ε)  Το   υπ’ αριθ. οικ. 1153/249 από 8-1-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών

          Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, με το οποίο αιτείται την διακοπή της

          οδικής πρόσβασης σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Νο 44 λόγω εκτέλεσης εργασιών .

    στ) Την υπ’ αριθ. 7173/20/55331 από 9-1-2020 αναφορά του Α.Τ. Παλικής

και  αποσκοπώντας   στην  εξασφάλιση  της  ομαλής  και  ασφαλούς  διεξαγωγής της κυκλοφορίας, την πρόληψη τω τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά την διάρκεια των εργασιών    

        

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την  διακοπή της κυκλοφορίας των πεζών και  όλων των οχημάτων σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Νο 44 (ενωτικής επαρχιακής οδού 40 από Βιλατώρια στο 28ο χλμ Αργοστολίου – Ληξουρίου) και συγκεκριμένα 2,200μ. μετά την διασταύρωση με την Ε.Ο 39 (28Ο χλμ Αργοστολίου – Ληξουρίου) και για μήκος 500μ. περίπου με κατεύθυνση προς τα Βιλατώρια έως την διασταύρωση με αγροτική οδό προς Βλυχάτα, για το χρονικό διάστημα από ώρα 08:30 της 10-01-2020 έως και 18:00 ώρα της 25-01-2020, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου «Αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του Οδικού Δικτύου Παλικής» για το οποίο Κύριος του Έργου είναι η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών  Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού: διασταύρωση  Ε.Ο 44 με Ε.Ο 39 (θέση Βουτσινίχα) και ακολούθως Ε.Ο 39 (Αργοστολίου – Ληξουρίου) – θέση Κεχριώνας – Λουκεράτα – Βλυχάτα – Σκηνέας – αγροτική οδός προς Βιλατώρια – Κοντογενάδα μέχρι την διασταύρωση με Ε.Ο 44 (γεφύρι).

Άρθρο 3ο

Ο ανάδοχος του έργου (ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε) παρακαλείται  για την τοποθέτηση και  αφαίρεση έγκαιρα των προβλεπόμενων και απαραιτήτων πινακίδων (ρυθμιστικών –πληροφοριακών) οδικής σήμανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 & 10  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής   Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Ν. 3542 / 07 και Ν. 3904/2010 <<Κ.Ο.Κ.>> και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή  Υπηρεσίας (Α.Τ. Παλικής).

Επιπλέον ο ανάδοχος του έργου έχει την ευθύνη και οφείλει, καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των εργασιών, καθώς και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων, των εργαζομένων και χρηστών.

Άρθρο 4ο

 Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής και τον ανάδοχο του έργου για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

-Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

-Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 5ο

Οι  παραβάτες της παρούσας διώκονται και  τιμωρούνται σύμφωνα με τις  ποινές που ορίζονται από τα άρθρα 4,52,104 και 105 του Ν. 2696/99 « Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως  τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε  και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις  .

Άρθρο 6ο

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Παλικής το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την λήξη των εργασιών και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.-

 

Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

Αστυνομικός Διευθυντής                              

 
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις