Ο θολωτός μυκηναϊκός Τάφος των Τζαννάτων και η σημασία του- Η ένταξη του Μνημείου στο ΕΣΠΑ

Ψήφισμα των φερέων της τοπικής αυτοδιοίκησης συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών που συγκεντρώθηκαν στο πνευματικό κέντρο του Πόρου την Δευτέρα 7-10-2019με θέμα: “Ο θολωτός μυκηναϊκός τάφος των Τζαννάτων και η σημασία του – ή ένταξη του μνημείου στο ΕΣΠΑ”.