Ενημέρωση για το μεταφορικό ισοδύναμο

Το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας & Ιθάκης σας ενημερώνει ότι με απόφαση της ΓΓΑΝΠ δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη 2η φάση του 2019 με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης τη Δευτέρα 14/10/2019.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα υποβολής παρέχεται στους δικαιούχους που υπάγονται στα οριζόμενα της ισχύουσας Πρόσκληση.