Εκδήλωση για την παράδοση του Εγχειριδίου Ιστορίας των Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο