Την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δ.Σ. και των μελών Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής