Επεκτείνεται το πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα” στα δημοτικά σχολεία για το έτος 2019-2020

Με την παρούσα απόφαση, υλοποιείται και επεκτείνεται το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» στα δημοτικά σχολεία του παρακάτω πινάκα (1.227 σε αριθμό) για το σχολικό έτος 2019-2020.

Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

– ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1ο 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
– ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2ο 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
– ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5ο 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
– ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 6ο 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
– ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
– ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ
– ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ
– ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΥ
– ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ
– ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΝΑΤΩΝ
– ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ
– ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΑΜΗΣ 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ
– ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΑΜΗΣ 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΡΟΥ
– ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΑΜΗΣ 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ
– ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 1ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
– ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 2ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
– ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ