Ο Ψαραντώνης την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ρατζακλί Σκάλας