Παρουσίαση του Δίτομου έργου ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ στο Μουσείο Ληξουρίου