15η Παραστασιάδα Γ’ Μέρος στη Σάμη Τετάρτη 12 Ιουνίου