Πρόσκληση για την παρουσίαση έργου καταγραφής και διάσωσης της πολιτιστικής ταυτότητας της Κεφαλονιάς από το North Carolina State University

Η Έρευνα γίνεται  στην Κεφαλονιά κάτω από την επίβλεψη του Καθηγητού Scott Townsend και περιλαμβάνει :

 

  1. Tεκμηρίωση  Ιερών Ναών

 Jack Ratterree,  Grace Herndon,  Abigail Gillin, Haylee Kobziak

Σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς (35η Εφορεία), τεκμηριώνουμε ιερούς ναούς στο νησί σε μια προσπάθεια να διατηρήσουμε και να αρχειοθετήσουμε τη μνήμη τους.

……

  1. Διασώζοντας  μνήμες

Mara Lowry, Nikki Knapp, Britney Balmer, Daniela Guerrara Padilla

Προτείνουμε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα για εφήβους που ζουν στην Κεφαλονιά, Προσκαλούμε τους μαθητές στην ανακάλυψη της κληρονομιάς και της πολιτιστικής τους ταυτότητας.

Μέσα από τη διαχρονική  ιστορία, τη συζήτηση μεταξύ ισότιμων  και τη δημιουργική τεκμηρίωση, οι μαθητές συνδέουν την ιστορία με τις προσωπικές αφηγήσεις που αφορούν το  νησί.  Το έργο ολοκληρώνεται με έκθεση που αναδεικνύει  το έργο των μαθητών και ενθαρρύνει την κοινωνική συζήτηση για την πολιτιστική διάσωση.

……..

  1. Αρχειακή αποστολή: Κεφαλονιά

Nakyrah Radney, Katelyn Watkins, Malik Walker

Η πρόταση αυτή προτείνει ένα εβδομαδιαίο καλοκαιρινό καταυλισμό για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών στο νησί της Κεφαλονιάς. Ο στόχος μάθησης της θερινής κατασκήνωσης  είναι να διδάξει στους σπουδαστές την αξία της διατήρησης της νησιωτικής κουλτούρας, των κοινωνικών πρακτικών και των ιστορικών χώρων. Αυτό γίνεται με την εκμάθηση της τοπικής ιστορίας, τη συμμετοχή στην τοπική κουλτούρα και τη συντήρηση και την εξάσκηση δεξιοτήτων τεκμηρίωσης.

…………

  1. Ημερολόγια

 Sarah Horn, Tracy Sewell,Tiffany Keree &;Anna Schecterson

Η ομάδα μας παρουσιάζει μια διαδραστική εμπειρία για να προωθήσει τη γνώση της κατανόησης της ζωής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον σεισμό του 1953. Το έργο περιλαμβάνει επίπεδα με μεμονωμένες ιστορίες που δημιουργήθηκαν σε ολόκληρη την πόλη του Αργοστολίου για να δίνουν προσωπικές πληροφορίες για την ιστορία της Κεφαλονιάς.

……

  1. Κεφαλληνιακή τράπεζα επικοινωνίας

 Isabelle Miranda, Sam Chang & Anya Gunturi

Η πρότασή μας αποτελείται από διαδραστικές δραστηριότητες, που μπορούν να υλοποιηθούν σε τοπικά εστιατόρια ή καφέ, για να ξεκινήσουν συνομιλίες για την οικογενειακή γενεαλογία και την κοινή κεφαλληνιακή κληρονομιά.

Συγκεκριμένα, τα αρθρωτά στοιχεία είναι ένα συλλογικό χρονοδιάγραμμα, όπου οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν προσωπικά γεγονότα ζωής και ενημερωτικά τοποθεσίες που ενθαρρύνουν τη συζήτηση και την επικοινωνία.

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

  1. Documentation of Holy Temples

Jack Ratterree, Grace Herndon, Abigail Gillin, and Haylee Kobziak

In partnership with the Ephorate of Antiquities of Kefalonia (35th Ephorate), we are documenting holy temples around the island in an effort to preserve and archive their memory.

………

  1. Preserving Memories

Mara Lowry, Nikki Knapp, Britney Balmer, and Daniela Guerrara Padilla

We are proposing an educational activity for adolescents living in Kefalonia that engages students in discovery of their heritage and cultural identity.

Through cross-generational story telling, peer discussion, and creative documentation, students make connections among the island’s history and personal narratives. The project concludes with an exhibit that celebrates the students’ work and encourages community discussion of cultural preservation.

……..

  1. Archival Expedition: Kefalonia

Nakyrah Radney, Katelyn Watkins, and Malik Walker 

This proposal details a week long summer camp for 10-12 year old children on the island of Kefalonia. The learning objective of the summer camp is to teach students the value of preserving island culture, social practices and historic sties. This is done through learning local history, participating in local culture and preservation, and practicing documenting skills.

……….

  1. Diaries

Sarah Horn, Tracy Sewell, Tiffany Keree, and Anna Schecterson

Our group is presenting an interactive experience to further the knowledge of understanding of life before, during and after the earthquake of 1953. The project involves plaques with individual stories set up throughout the city of Argostoli to give personal accounts about the history of Kefalonia.

………..

  1. Kefalonian Community Table

Isabelle Miranda, Sam Chang, and Anya Gunturi

Our proposal is composed of interactive activities that can be implemented in local restaurants or cafes to spark conversation about family genealogy and shared Kefalonian heritage.

Specifically, the modular elements are a collective timeline where users can add personal life events and informational placemats that foster discussion and community.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις