Ο Αίνος: Μουσικοχορευτική εκδήλωση “Με της θάλασσας την αύρα” το Σάββατο 8 Ιουνίου