Σοφία Γαρμπή Κεκάτου υποψήφια με την Ισχυρή Κεφαλονιά