Μαθητική εκδήλωση των σπουδαστών της Φιλαρμονκής Σχολής