Προσφυγή της ΔΕΥΑΚ στην αρμόδια επιτροπή κατά της Αποκεντρωμένης