Η Γλύπτρια Ντίνα Αναστασιάδου στις “Ανοιχτές Σελίδες” του Αχελώος TV

Η Γλύπτρια Ντίνα Αναστασιάδου μιλάει για τα 120 χρόνια ΕλληνοΙαπωνικής Φιλίας,

Για την αγάπη της στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό και την Αρχαία Ελληνική Γλυτπική

Για τον Ιαπωνικό Πολιτισμό και για την σύγκριση με τον Ελληνικό και άλλα πολλά.