Εκδήλωση ενημέρωσης για το Μεταφορικό Ισοδύναμο την Τετάρτη 17 Απριλίου