Κινητοποίηση των συμβασιούχων εργαζομένων στην αντιπυρική προστασία