Την Κυριακή 10 Ιουνίου στα Μακρυώτικα το 3ο μέρος της 14η Παραστασιάδας Παραδοσιακού Χορού

ΤΟΝΥ-ΣΦΙΝΟΣ-ΜΥΡΩΝΑΣ-ΣΤΡΑΤΗΣ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ