Το Δημοτικό Σχολείο Βλαχάτων επελέγει από την ΕΠΟ να συμμετέχει στο πρόγραμμα “Πάσα στα θρανία”