Δημοπρατούνται η 21η Μαϊου και η Ριζοσπαστών τις 29 Μαϊου

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλε κτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΩΝ 21ης ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ» (CPV: 45233260-9) με συνολικό προϋπολογισμό 1.120.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση των οδών 21ης Μαϊου και Ριζοσπαστών στο κέντρο της πόλης
του Αργοστολίου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε
(365) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 29/05/2018, ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/06/2018.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις