Ο Δήμος Κεφαλονιάς για τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων