«Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων, για το μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018»

Σας ενημερώνουμε ότι, η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων για το μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018, θα πραγματοποιηθεί, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (Μομφεράτου 30, Αργοστόλι, τηλ.2671 362703 κ. Ιωάννα Καραδημήτρη).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ