“Το νερό μας ενώνει”:Η πρώτη διακρατική συνάντηση για την σύμπραξη στη Λετονία