Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι για τις αρχαιρεσίες του Επιμελητηρίου

 

Εκλογική Επιτροπή Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Η εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου γνωστοποιεί, ότι οι προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι που αφορούν στις αρχαιρεσίες που θα λάβουν χώρα στις 09-10-και 11 Δεκεμβρίου 2017  θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του φορέα στις 13-11-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 επί τρείς ημέρες.   

Για την εκλογική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Σαββαόγλου Σάββας

Δικηγόρος Δικηγορικού Συλλόγου Κεφαλληνίας και Ιθάκης