Απονομή πτυχίων του Βρετανικού φορέα LRN και MICHIGAN το Σάββατο 21 Οκτωβρίου