Μνήμες από την καταστροφή της Σάμης σαν σήμερα 11 Αυγούστου 1953

Μνήμη καταστροφής της Σάμης από τον Γεράσιμο Γαλανό.