Εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τρίτη 15 Αυγούστου 2017

            ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ:

Μητροπολιτικός Ι. Ἐνορ. Ναός     Ἑσπερινός  π. Σπυρίδων Πετεινᾶτος

                                                        Θεία Λειτουργία    »             »

Ι. Ναός Ταξιαρχών Αργοστολίου  Ἑσπερινός  π. Διονύσιος Μαρκέτος

                                                        Θεία Λειτουργία π. Νικ. Παγουλᾶτος

Ι. Ναός Υ.Θ. Σισσιωτίσσης           Ἑσπερινός  π. Φώτιος Καβαλλιερᾶτος

                                                       Θεία Λειτουργία    »       »

Ἐνορία Ἀγκώνος                           Ἑσπερινός  π. Κων/νος Κουμᾶτος

                                                       Θεία Λειτουργία     »      »  καί

                                                        π. Ξενοφώντας Ζαρκάδας

Ἐνορία Δειλινάτων (Λυμπί)           Ἑσπερινός π. Σωτήριος Ἀντωνᾶτος

                                                            Θεία Λειτουργία       »          »

Ἐνορία Ἐπανοχωρίου                   Ἑσπερινός  π. Ξενοφώντας Ζαρκάδας

Ἐνορία Ρίζας                                Ἑσπερινός  π. Χαράλαμπος  Τζάννες

                                                      Θεία Λειτουργία    »          »

Ἐνορία Σπηλίων                           Ἑσπερινός  π. Χαράλαμπος  Χαρῖτος

                                                       Θεία Λειτουργία    »          »

Ἐνορία Φαρακλάτων                     Ἑσπερινός  π. Βασίλειος Παυλᾶτος

                                                         Θεία Λειτουργία    »          »

Ἐνορία Φάρσων                             Ἑσπερινός  π. Ἠλίας Ἀννιάς

                                                        Θεία Λειτουργία    »          »

Ἐνορία Φραγκάτων                        Ἑσπερινός  π. Διονύσιος Κουρούκλης

                                                        Θεία Λειτουργία    »          »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ:

Ἐνορία Δοριζάτων                       Ἑσπερινός  π. Μάρκος Ἀποστολᾶτος

                                                       Θεία Λειτουργία       »          »

Ἐνορία Καλλιγάτων                     Ἑσπερινός  π. Γεράσιμος Ἀγγελᾶτος

                                                       Θεία Λειτουργία       »          »

Ἐνορία Κεραμειών                           Ἑσπερινός  π. Ξενοφώντας Ζαρκάδας

Ἐνορία Λακύθρας      (Παναγία  Ἑσπερινός   π. Παναγής Ἀννιᾶς Μεσσών)                                       Θεία Λειτουργία   »      »

Ἐνορία Μεταξάτων                      Ἑσπερινός   π. Ἰωάννης Μεσολωρᾶς

                                                        Θεία Λειτουργία   »      »

Ἐνορία Περατάτων                       Ἑσπερινός   π. Νικόλαος Μαραβέγιας

                                                      Θεία Λειτουργία   »      »

Ἐνορία Σαρλάτων                        Ἑσπερινός  π. Νικόλαος Παγουλᾶτος

Ἐνορία Σιμωτάτων                      Ἑσπερινός  π. Ἂνθιμος Καλαρύτης

                                                     Θεία Λειτουργία   »      »

Ἐνορία Σπαρτιῶν                         Ἑσπερινός   π. Φώτιος Καβαλλιερᾶτος

                                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΝΝΩΝ – ΕΛΕΙΟΥ

Ἐνορία Αργινίων            Ἑσπερινός   π. Δανιήλ Ζωγρᾶφος

                                        Θεία Λειτουργία  π. Πέτρος Ἀνδρεᾶτος

Ἐνορία Καπανδριτίου     Ἑσπερινός   π. Σπυρίδων Τζαμαρίας

                                        Θεία Λειτουργία   »      »

Ἐνορία Μαυράτων          Ἑσπερινός  π. Κων/νος Λιοσᾶτος

                                        Θεία Λειτουργία  π. Κων/νος Λιοσᾶτος

Ἐνορία Μαρκοπούλου    Ἑσπερινός  π. Πέτρος Ἀνδρεᾶτος

                                         Θεία Λειτουργία  π. Φώτιος Γαβριελάτος

Ἐνορία Πάστρας             Ἑσπερινός  π. Φώτιος Γαβριελᾶτος

                                         Θεία Λειτουργία  π. Νικόλαος Σωτήρας

Ἐνορία Πόρου                 Ἑσπερινός  π. Νεκτάριος Καβίδας

                                         Θεία Λειτουργία  π. Νεκτάριος Καβίδας

Ἐνορία Σκάλας               Ἑσπερινός  π. Σταύρος Ζαπάντης

                                         Θεία Λειτουργία     »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ:

Ἐνορία Χαυδάτων           Θεία Λειτουργία π. Νικόλαος Θεοφιλᾶτος (13/08)

Ι. Ναός Παντοκράτορος  Ἑσπερινός  π. Χαράλαμπος Μαρκέτος

                                         Θεία Λειτουργία        »       »

Ι. Ναός Περλιγκάδων      Ἑσπερινός  π. Ἀθανάσιος Λυκούδης

                                         Θεία Λειτουργία        »       »

Ἐνορία Ἀθέρος                Ἑσπερινός  π. Σωτήριος Μαρκᾶτος

                                         Θεία Λειτουργία        »       »

Ἐνορία Δαμουλιανάτων  Ἑσπερινός   π. Νικόλαος Θεοφιλᾶτος

                                         Θεία Λειτουργία        »       »

Ἐνορία Κοντογεννάδας   Ἑσπερινός   π. Νικόλαος Σωτήρας

Ἐνορία Παρισσάτων       Ἑσπερινός   π. Ἰωάννης Γεωργᾶτος

                                         Θεία Λειτουργία        »       »

Ἐνορία Χαυδάτων           Ἑσπερινός  π. Ἰωάννης Φραγκισκᾶτος

Ἐνορία Χαυριάτων          Ἑσπερινός  π. Γεράσιμος Σφαέλος

                                         Θεία Λειτουργία        »       »

Ι. Μονή Κορωνάτου        Ἀγρυπνία Ἀρχιμ. π. Κύριλλος

                                         Θεία Λειτουργία       »       »

Ἐνορία Ἁγ. Δημητρίου Θεία Λειτουργία π. Νικόλαος Σωτήρας (16/08)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΑΜΗΣ:

Ἐνορία Tσακαρισιάνου   Θ. Λειτουργία π. Κων/νος Λιοσᾶτος (13/08)

Ἐνορία Διγαλέτο              Ἑσπερινός   π. Κων/νος Φλαμιᾶτος

                                         Θεία Λειτουργία π. Δημήτριος Ρασσιᾶς

Ἐνορία Χαλιωτάτων       Ἑσπερινός   π. Κων/νος Φλαμιᾶτος

                                         Θεία Λειτουργία    »         »

Ἐνορία Πουλάτων           Ἑσπερινός   π. Σπυρίδων Φλαμιᾶτος

                                         Θεία Λειτουργία    »         »

Ι. Μονή Ἀγριλίων            Ἑσπερινός   π. Παῒσιος Παράσχης

                                         Θ. Λειτουργία        »         »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΥΣΣΟΥ:

Ἐνορία Ἂσσου              Θεία Λειτουργία π. Δανιήλ Ζωγράφος

Ἐνορία Καρυάς             Θεία Λειτουργία  π. Ἀνδρέας Σβορώνος

Ἐνορία Κομητάτων       Θεία Λειτουργία π. Ἰωάννης Φραγκισκᾶτος

Ἐνορία Χαλικερή          Θεία Λειτουργία π. Φώτιος Θ. Γαβριελᾶτος

Ἐνορία Βασιλικάδων    Θεία Λειτουργία π. Κυπριανός Βουτσινᾶς

Ἐνορία Πατρικάτων      Θεία Λειτουργία π. Νεκτάριος Σκλαβούνος

Ἐνορία Κοθρέα              (10.30π.μ.)  Ὂρθρος – ἀρτοκλασία   »       »

Ἐνορία Βαρύ                  (11.00π.μ.) Ὂρθρος – ἀρτοκλασία   »       »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΛΑΡΟΥ:

Ἐνορία Φερεντινάτων      Θεία Λειτουργία (14/8) π. Ἱερόθεος Ἀμίτσης

Ἐνορία Ἀντυπάτων          Ἑσπερινός          (14/8) π. Ἱερόθεος Ἀμίτσης

Ἐνορία Δρακοπουλάτων Ὂρθρος              (15/8) π. Ἱερόθεος Ἀμίτσης

Ι. Ναός Ἀντελικοῦ              Ἑσπερινός         (14/8) π. Ἱερόθεος Ἀμίτσης

                      Θεία Λειτουργία – λιτανεία) (15/8) π. Ἱερόθεος Ἀμίτσης

Ἐνορία Ἁγ. Εὐφημίας Θεία Λειτουργία      (13/8) π. Ἱερόθεος Ἀμίτσης

Ἐνορία Μακρυωτίκων Θεία Λειτουργία     (13/8) π. Ἰάσων Δανάλης

Ἐνορία Διβαράτων Θεία Λειτουργία           (14/8) π. Ἰάσων Δανάλης

Ἐνορία Μπεκατωράτων Θεία Λειτουργία  (15/8) π. Ἰάσων Δανάλης

Ι. Ναός Αγ. Γερασίμου Καρουσάτων        (16/8)  π. Ἰάσων Δανάλης

Ι. Ναός Αγ. Γερασίμου Ποταμιανάτων     (16/8)  π. Σπυρίδων Φλαμιᾶτος

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ,            π. Διονύσιος Μαρκέτος

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΡΙΛΙΩΝ                                π. Παῒσιος Παράσχης

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ                       13/08 π. Γεράσιμος Ἀγγελᾶτος

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ                        14/08 π. Γεράσιμος Ἀγγελᾶτος

Οι Ενορίες:

Σπαρτιῶν

Σαρλάτων

Κεραμειῶν

Χαυδάτων

Κοντογεννάδας

λόγω ελείψεως Ιερέων δεν θα έχουν θεία Λειτουργία την 15ην Αυγούστου 2017. Παρακαλούνται οι Ενορίτες των, όσοι δύνανται, να εκκλησιαστούν σε διπλανές Ενορίες ή στην Ι. Μ. Αγ. Γερασίμου.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις