Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 14 Ιουλίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφισμα συμπαράστασης στον Δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό της «ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ» (αριθμ. 356/10.05.2017 απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε).

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 1. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικού ακινήτου ( Γηροκομείο Δ.Ε Σάμης)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 1. Έγκριση 10ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (αριθμ. 144/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση 11ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (αριθμ. 152/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Διαγραφές-επιστροφές

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Μείωση ενοικίου δημοτικού ακινήτου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Παραχώρηση χρήσης πράξης « ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ κ΄ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ-ΣΚΑΛΑΣ» στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση για σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων» και για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση επέκτασης φωτισμού οδών και πλατειών

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προμήθειας ειδών σίτισης σε δράσεις εκτάκτων αναγκών (Πολιτική Προστασία).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

 1. Επιχορήγηση εθελοντικών ομάδων Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

 1. Ορισμός μελών Δ.Σ Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου.

ΕΙΣ: Δήμαρχος κ. Α. Παρίσης

 1. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2016 (01-01-2016 έως 31-12-2016)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

 1. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2014 (ορθή επανάληψη).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

 1. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2015 (ορθή επανάληψη).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

 1. Υλοποίηση Β΄ φάσης του έργου «Υποστήριξη του Δήμου στην Προσυμβατική Διαδικασία Επιλογής ΣΔΙΤ για την « Κατασκευή και Λειτουργία χώρου εστίασης και εκδηλώσεων στο Δημοτικό Αλσύλιο Καλλιθέας Δ.Δ Λακύθρας, του Δήμου Λειβαθούς Ν. Κεφαλληνίας

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Εξέταση του θέματος της διάλυσης ή συνέχισης της σύμβασης της μελέτης: «Κτηματογράφηση, Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης-Αναθεώρησης και Πράξη Εφαρμογής του Οικισμού Πόρου, του Δ.Δ Πόρου του Δήμου Ελειού-Πρόννων Κεφ/νιάς καθώς και Διαμόρφωση των Κοινοχρήστων Χώρων του Οικισμού».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση οδού στην θέση ¨Καμπανού¨ κ΄ βελτίωση βατότητας οδού στην θέση ¨Μισόραχο¨ της Τ.Κ Φάρσων του Δήμου Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Δημοτική-Αγροτική Οδοποιία Πυλάρου 2008-2009».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη-Χαβριάτα» αναδόχου Λάμπρος Σπυράτος Ε.Δ.Ε

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1ου Α.Π.Ε) του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη-Χαβριάτα» αναδόχου Λάμπρος Σπυράτος Ε.Δ.Ε

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση εγκατάστασης υπαίθριου υποσταθμού διανομής της Δ.Ε.Η δίπλα από τον χώρο των Δημοτικών W.C επί του πάνω μέρους της Πλατείας Βαλλιάνου.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση υψομετρικής μελέτης Ο.Τ 201 εντός ρυμοτομικού σχεδίου Ληξουρίου

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «Κατασκευή Δημοτικού δρόμου οικ. Φαρακλάτων».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφ/νιάς (αριθμ 7/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση των αριθμ.26/2017 και 27/2017 αποφάσεων της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ επί αιτήσεων εξαίρεσης από τον κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων στον Πόρο.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση της αριθμ.25/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για παραχώρηση χρήσης χώρου πώλησης κάρβουνου.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) σχετικά με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αργοστολίου Ο.Τ 185 Α.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κεφαλλονιάς και Δήμου Ιθάκης για την υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση προμηθειών και μελετών.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 1. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δ.Σ της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.

ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

33.Έγκριση της αριθμ.51/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

34.Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

35. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς-Ιθάκης.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Λιμενικού ταμείου κ. Α. Μοσχονάς

36. Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς-Ιθάκης.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Λιμενικού ταμείου κ. Α. Μοσχονάς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις