Επισκευές στις κολώνες φωτισμού της Θηνιάς

Επισκευές στις κολώνες φωτισμού της Θηνιάς

Share:Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page

Αγορά εξαρτημάτων αφού έγιναν στα Πετρικάτα, Καρδακάτα ,Ρίζα και τώρα επισκευές μετά από πολλά χρόνια σε κολώνες φωτισμού στην πλατεία στα Κοντογουράτα …

Παναγής Κωνσταντάτος

Πρόεδρος Τ/Κ Θηναίας