Επισκευές στις κολώνες φωτισμού της Θηνιάς

Επισκευές στις κολώνες φωτισμού της Θηνιάς

Share:Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Print this page

Αγορά εξαρτημάτων αφού έγιναν στα Πετρικάτα, Καρδακάτα ,Ρίζα και τώρα επισκευές μετά από πολλά χρόνια σε κολώνες φωτισμού στην πλατεία στα Κοντογουράτα …

Παναγής Κωνσταντάτος

Πρόεδρος Τ/Κ Θηναίας