Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 14 Ιουνίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 14 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) σχετικά με καθορισμό τμημάτων αιγιαλών-παραλιών Δήμου Κεφ/νιάς για παραχώρηση με δημοπρασία.

ΕΙΣ: Eντ/νος Δ.Σ κ. Ν. Παπαδάτος

 1. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) σχετικά με μόνιμη μετατόπιση των περιπτέρων της Κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου και λήψη απόφασης για την διατήρηση η μη κενωθέντος περιπτέρου.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 335/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κεφ/νιάς για εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης στην οδό Λιθοστρώτου 51 στο Αργοστόλι.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση των αριθμ. 42/2017 και 45/2017 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) σχετικά με χωροθέτηση τοποθέτησης ανδριάντα αείμνηστου Γεράσιμου Αρσένη.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Μετονομασία οδού

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 1. Καθορισμός επιφάνειας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Κεντρική Πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Kαθορισμός θέσεων στάθμευσης στην οδό Ρ. Βεργωτή στο Αργοστόλι

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση 9ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού

Οικ. έτους 2017(αριθμ.135/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Πύλαρο.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2017(αρ. 89/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Διάθεση Πιστώσεων

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση για σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων» και για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε) του έργου «Διαμόρφωση Παραλιακής Ζώνης Γέφυρα-Λαχαναγορά» αναδόχου Γεώργιος Βαγγελάτος ΕΔΕ.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Υλοποίηση Β΄ φάσης του έργου «Υποστήριξη του Δήμου στην Προσυμβατική Διαδικασία Επιλογής ΣΔΙΤ για την « Κατασκευή και Λειτουργία χώρου εστίασης και εκδηλώσεων στο Δημοτικό Αλσύλιο Καλλιθέας Δ.Δ Λακύθρας, του Δήμου Λειβαθούς Ν. Κεφαλληνίας

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική Οδοποιΐα στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε Ελειού-Πρόννων αναδόχου Γεώργιος Βαγγελάτος Ε.Δ.Ε.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση τροποποίησης μελετών των έργων :

α) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΟΔΟΣ Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ

β) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ σε σχέση με την λειτουργικότητα και το αισθητικό αποτέλεσμα των προς ολοκλήρωση έργων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας δρόμου στην θέση ΜΙΛΙ οικισμού Ραζάτων».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. .Εξέταση του θέματος της διάλυσης ή συνέχισης της σύμβασης της μελέτης: «Κτηματογράφηση, Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης-Αναθεώρησης και Πράξη Εφαρμογής του Οικισμού Πόρου, του Δ.Δ Πόρου του Δήμου Ελειού-Πρόννων Κεφ/νιάς καθώς και Διαμόρφωση των Κοινοχρήστων Χώρων του Οικισμού».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Επανορισμός μέλους στην Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδοποιΐας Κατωγής».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση συμπλήρωσης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν-Π.Ε Κεφαλληνίας με τον Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Αθλητικό Όμιλο Πρόννων, για την υλοποίηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε Ελειού-Πρόννων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014». (Αρ. 82-08/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν), (Αρ. 62/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφ/νιάς).

ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

 1. Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Παραχώρηση χρήσης φορτηγών, μηχανημάτων και επιβατικών αυτοκινήτων βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996» μεταξύ των συμβαλλομένων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Π.Ε Κεφαλληνίας και Δήμου Κεφ/νιάς. (Αρ. 81-08/2017 απόφαση του Περ/κού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

 1. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ μερικής απασχόλησης.

ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση της αριθμ. 41/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) σχετικά με κοπή δένδρων στην οδό Δελλαδέτσιμα στο Αργοστόλι.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση της αριθμ.44/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) σχετικά με κατασκευή ξύλινου πατώματος στο πεζοδρόμιο της οδού Ιθάκης 1 στο Αργοστόλι.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

 1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφ/νιάς (αριθμ 7/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση των αριθμ.26/2017 και 27/2017 αποφάσεων της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ επί αιτήσεων εξαίρεσης από τον κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων στον Πόρο.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση της αριθμ.25/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για παραχώρηση χρήσης χώρου πώλησης κάρβουνου.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Δωρεάν διάθεση προϊόντων που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ.. Γ. Κατσιβέλης

 1. Ορισμός Α/Δημάρχου σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή Εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας των ζώων που οδηγούνται σε υποχρεωτική θανάτωση ή σφαγή.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ.. Γ.Κατσιβέλης

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κεφ/νιάς σε διεθνείς δραστηριότητες για τουριστική προβολή.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

 1. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) σχετικά με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αργοστολίου Ο.Τ 185 Α.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις