Ανακοίνωσης διεξαγωγής εμποροπανηγύρεων στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφημίας και Μαρκόπουλου

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς στα πλαίσια των εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται:

Α) από 9 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγίας Ευφημίας την 11η Ιουλίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφημίας και

Β) από 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την 15η Αυγούστου στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου

καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως προσέλθουν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Δήμου Κεφαλλονιάς στην οδό 21η Μαΐου στο Αργοστόλι σύμφωνα με συνημμένο σχέδιο αίτησης που τηρεί η υπηρεσία.

Δικαιούχοι συμμετοχής:

α) οι επαγγελματίες έμποροι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),

β) οι κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,

γ) οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου

δ) οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή βιοτεχνικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

ε) λοιποί επαγγελματίες, έμποροι εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κ.λ.π.

στ) επαγγελματίες δραστηριοποιούμενοι στο χώρο της εστίασης, για συγκεκριμένες θέσεις της εμποροπανήγυρης

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής

  1. αίτηση σύμφωνα με συνημμένο σχέδιο
  2. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
  3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Έναρξη εργασιών από Δ.Ο.Υ. που να εμφανίζονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες του αιτούντος
  5. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Κεφαλλονιάς

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται πέντε ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού.

Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Πληροφορίες στα τηλ. 2671361018, 2671361019

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, να δημοσιευθεί στα τοπικά Μ.Μ.Ε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς. (www.kefallonia.gov.gr)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπυρίδων Ματιάτος

Α/Δήμαρχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πλατεία Βαλλιάνου

28 100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Πληροφορίες : Α. ΠΕΦΑΝΗ

Τηλέφωνο : 2671360154

Αργοστόλι 18 /05/2017

Αριθ. Πρωτ. 14589

Προς: Γραφείο Τύπου Δήμου Κεφαλλονιάς
Θ Ε Μ Α :

Δημοσίευση Ανακοίνωσης διεξαγωγής εμποροπανηγύρεων στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφημίας Δ.Ε. Πυλαρέων και Μαρκοπούλου Δ.Ε. Ελειού- Πρόννων.

Σας στέλνουμε συνημμένα την με αριθμ. πρωτ.14589/18-05-2017 Ανακοίνωση Διεξαγωγής Εμποροπανηγύρεων στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφημίας Δ.Ε. Πυλαρέων και Μαρκοπούλου Δ.Ε. Ελειού- Πρόννων και παρακαλείστε για την προώθηση της για δημοσίευση στα τοπικά Μ.Μ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σπυρίδων Ματιάτος

Α/Δήμαρχος

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις