Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 29 Ιουλίου

 Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 29 Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2016.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

2. Έγκριση τροποποίησης πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2016 Δήμου Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

3. Έγκριση πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 2016.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

4. Έγκριση μεταβίβασης δικαιώματος επικαρπίας οικοπέδου στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

  1. Έγκριση μελέτης με τίτλο:

α) «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016 Δημοτικής Ενότητας Παλικής και Ν.Π.Δ.Δ.»

β) «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016 Δημοτικής Ενότητας Σάμης και Ν.Π.Δ.Δ.»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

  1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης Δημοτ. Ακινήτου στον Πολ. Σύλλογο Σκηνέα Δ.Ε. Παλικής

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

. 7. Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κεφαλλονιάς, σε εκτέλεση και εφαρμογή της με αρ. 38/2010 τελεσίδικης και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης».

ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

8. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.» με την ιδιότητα του Δημότη.

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

9. Έγκριση της αριθμ. 74/2016 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικ. έτους 2016»

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

10. Έγκριση απευθείας εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Φισκάρδου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

11. Παραχώρηση λωρίδας πλάτους δύο μέτρων οδοστρώματος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις οδούς 21ης Μαΐου, Π. Βαλλιάνου και Ριζοσπαστών στις ώρες πεζοδρόμησης.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

12. Καταγγελία μίσθωσης ακινήτου

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

13. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο Δημότη

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

14. Έγκριση δαπανών

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

15. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας Καταστήματος ενοικιάσεως ποδηλάτων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

16. Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Δημ. Συμβουλίου στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με τον προσδιορισμό ή μετακίνηση των σημείων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

17. Έγκριση Παράτασης Εργασιών για το Έργο:

«ΔΙΚΤΥΟ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ» Αναδόχου Εταιρίας P. & C. DEVELOPMENT S.A. της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ» με κωδικό MIS 327609.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

18. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) Δήμου Κεφαλονιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

19. Παραλαβή της οριστικής μελέτης με τίτλο ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΛΜΗ) ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΣΟΥ

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Λειβαθούς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

21. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 100 Ν.3852/2010) μεταξύ Δήμου Κεφαλλονιάς και της «ΕΔΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ» και Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης για την εκτέλεση της Πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

22. Αποδοχή αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σχετικά με τον καθορισμό συνεχιζόμενων πράξεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ2014-2020)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

23. Έγκριση μελέτης: «Συντήρηση – Επισκευή Μουσείου Ληξουρίου»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

24. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολ. Επιτροπής κ Γ. Κατσιβέλης

25. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2015

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολ. Επιτροπής κ Γ. Κατσιβέλης

26. Έγκριση παραχώρησης σχολικού κτιρίου Κομποθεκράτων για ενοριακή χρήση

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολ. Επιτροπής κ Γ. Κατσιβέλης

27. Επιχορήγηση Αθλητικού Πολιτιστικού Εκπαιδευτικού Συλλόγου Δυναμικών Αθλημάτων Σβορωνάτων

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

28. Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου με τίτλο: «Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο Δήμο Κεφαλλονιάς – ΣΤ’ Φάση»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

 

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις