Ε.Α.Σ. : Πώς ο ντόπιος Αγρότης βγαίνει στη σύνταξη

Ο Ε.Α.Σ. ενημερώνει τον Κεφαλλονίτη και Θιακό Ελαιοπαραγωγό, Αμπελουργό, Κτηνοτρόφο, Μελισσοκόμο και Ψαρά πως βγαίνει στη σύνταξη.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) βάσει του Ν.4302/2014 που εξεδόθη στις 30 Σεπτεμβρίου, η σύνταξη γήρατος για τους αγρότες θα χορηγείται από την 1η του µήνα υποβολής της αίτησης, εφόσον έχει συμπληρωθεί το 62ο έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου και 40 χρόνια ασφάλισης και καταβολής εισφορών.
Τα 40 χρόνια ασφάλισης µπορούν να συμπληρωθούν είτε με χρόνους ασφάλισης σε άλλους, εκτός του Ο.Γ.Α., ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, στα πλαίσια εφαρµογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης όσο και ασφαλιστικούς φορείς χωρών µελών της Ε.Ε. και Ελβετίας ή χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ∆ιµερή Σύµβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, όσο και με πλασµατικούς χρόνους ασφάλισης κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν.3996/2011.
Όσοι συνταξιοδοτούνται από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α., με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, λαµβάνουν παράλληλα από την ίδια ημερομηνία και τη βασική σύνταξη του Ο.Γ.Α., εφόσον έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο. Για την συμπλήρωση της απαραίτητης 15ετίας για τη χορήγηση της βασικής σύνταξης, δεν συνυπολογίζονται χρόνοι ασφάλισης άλλων ελληνικών ασφαλιστικών φορέων ή αναγνωριζόμενοι – πλασµατικοί χρόνοι ασφάλισης.
Η καταβαλλόµενη βασική σύνταξη ακολουθεί την ετήσια µείωση κατά 4%, ανάλογα µε το έτος έναρξης της συνταξιοδότησης, ενώ σε περίπτωση καθυστερημένης υποβολής της αίτησης, δεν χορηγείται αναδροµικά η σύνταξη.

Από τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις