Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υλοποιεί δύο έργα σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά, για τα Άτομα με Αναπηρία, προϋπολογισμού 147.600€ 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στα πλαίσια του προγράμματος «NO BARRIER – New Objective: tourism without BARRIER» (Νέος Στόχος: τουρισμός δίχως εμπόδια),  υλοποιεί 2 παρεμβάσεις στις Π.Ε. Κέρκυρας και Κεφαλονιάς με προϋπολογισμό 73.800,00€ η καθεμιά.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας σειράς λειτουργικών παρεμβάσεων έτσι ώστε να μειωθούν τα εμπόδια που αποτρέπουν τα άτομα με αναπηρία από το να χρησιμοποιήσουν πλήρως κάποιες τουριστικές περιοχές. Οι παρεμβάσεις γίνονται σε φυσικά υλικά αλλά και άυλα εμπόδια, όπως πχ σε εκείνα τα κοινωνικά-πολιτιστικά στοιχεία που εμποδίζουν τα ΑμεΑ να απολαύσουν τις διάφορες τουριστικές υπηρεσίες: πληροφορία, επικοινωνία, μελέτες, κτλ.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση 2 επιλεγμένων παραλιών (μια σε κάθε νησί) ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης και με την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα. Για το σκοπό αυτό πρόκειται να γίνει προμήθεια των παρακάτω ειδών:
·        Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα.
·        Χημικών τουαλετών
·        Ειδικών αποδυτηρίων
·        Εδικών διαδρόμων που θα ενώνουν τις παραπάνω υποδομές.
·        Ενημερωτικών, πληροφοριακών πινακίδων για την ενημέρωση των επισκεπτών
·        Προμήθεια ή κατασκευή οποιονδήποτε υποδομών κριθούν απαραίτητες για την επίτευξη αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα.
·        Εξασφάλιση στάθμευσης, ενός τουλάχιστον χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμεΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Και για τα δύο έργα έχουν προκηρυχθεί πρόχειροι διαγωνισμοί και αναμένεται η ανακήρυξη των αναδόχων.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις