Με μεγάλη καθυστέρηση ο διαγωνισμός της ΕΣΔΔΑ – Πότε & πώς θα διεξαχθεί

Με μεγάλη χρονική καθυστέρηση υπολογίζεται να διεξαχθεί ο διαγωνισμός εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Οι πολιτικές εξελίξεις καθιστούν αβέβαιη την ολοκλήρωση των θεσμικά προβλεπόμενων διαδικασιών για τη διενέργεια του 24ου διαγωνισμού εισαγωγής στην Σχολή εντός του 2015, καθώς, παρότι η αρμόδια Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μόλις συγκροτήθηκε, δεν έχει ακόμη προλάβει να συνεδριάσει προχωρώντας στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Λόγω των εκλογών στις 20 Σεπτεμβρίου, η συνεδρίαση της Επιτροπής αναμένεται για τον Οκτώβριο. Η προκήρυξη απαιτεί δύο μήνες έως την έναρξη των εξετάσεων, οι οποίες, κατ’ επέκταση, αναμένονται για τον Δεκέμβριο, ίσως και τον Ιανουάριο του 2016.

Ηδη, πάντως, έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αφενός η απόφαση που ορίζει σε 80 τους σπουδαστές που θα εισαχθούν στην ΕΣΔΔΑ με τον 24ο διαγωνισμό και αφετέρου η απόφαση καθορισμού των υπηρεσιών στις οποίες θα διοριστούν.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου επανήλθαν τόσο τα δύο στάδια εξετάσεων για την εισαγωγή στην ΕΣΔΔΑ όσο και η γραπτή και η προφορική εξέταση σε Φάκελο Επίκαιρου Θέματος, ενότητα που δεν καλύπτει συγκεκριμένη ύλη, αλλά αναφέρεται σε ένα επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα, και κατά συνέπεια αντανακλά το προφίλ που απαιτείται στη δημόσια διοίκηση.

Ο υποψήφιος για τη Σχολή θα δίνει γραπτές εξετάσεις στις ενότητες:
1. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους»,
2. «Μικρο-οικονομική – Μακρο–οικονομική και Δημόσια Οικονομική»,
3. «Γνώσεις και Δεξιότητες», με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, και

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει Φάκελο Επίκαιρου Θέματος, με γραπτή και προφορική δοκιμασία.

Με τον φάκελο που θα παραλαμβάνει ο υποψήφιος, θα εξετάζεται σε ένα θέμα που θα περιλαμβάνει εξίσου ζητήματα επικαιρότητας όσο και εφαρμοσμένες δημόσιες πολιτικές, με γραπτό τρόπο εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος και με προφορικό τρόπο, εντός συντομότερου χρονικού πλαισίου.

Σύμφωνα με αποφοίτους, με αυτόν τον τρόπο ο εξεταζόμενος θα κληθεί να αποδείξει την ικανότητα να διαχειριστεί έναν όγκο πληροφοριών και να τις αποτυπώσει ορθά, ανταποκρινόμενος και σε συνθήκες χρονικής πίεσης. Παραμένει εκτός διαγωνισμού η εξέταση στην ξένη γλώσσα και αντικαθίσταται από πιστοποιητικό άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, για ταχύτερη διενέργεια του διαγωνισμού, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση. Εκτιμάται ότι οι διαδικασίες των επόμενων εξετάσεων θα ξεκινήσουν κοντά στον Σεπτέμβρη.

Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με το νόμο, στη συνέχεια, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού, και ιδίως το περιεχόμενο και η διαδικασία εξέτασης των εξεταζόμενων ενοτήτων, η κλίμακα και ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων, τυχόν συντελεστές βαρύτητας βαθμολογίας που καθορίζουν τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού, ο αριθμός των υποψηφίων που προκρίνονται στο β ́ στάδιο, ο τρόπος διαπίστωσης της αδυναμίας της γραπτής εξέτασης υποψηφίων και η διεξαγωγή προφορικής εξέτασης, τα εξεταστικά κέντρα, ο τρόπος επιλογής και μετάδοσης των θεμάτων του Εισαγωγικού διαγωνισμού, ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού, το δικαίωμα πρόσβασης των υποψηφίων στα γραπτά δοκίμια και ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος τήρησής τους στο αρχείο του ΕΚΔΔΑ και η διαδικασία πλήρωσης τυχόν κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στη Σχολή των επιτυχόντων του Εισαγωγικού διαγωνισμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

aftodioikisi.gr

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις