Άδειες χρήσης νερού ιδιωτικών γεωτρήσεων και πηγαδιών

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών μας σχετικά με την διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού ιδιωτικών γεωτρήσεων και πηγαδιών, ενημερώνουμε  για τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 146896  ΚΥΑ (ΦΕΚ 2878 Β’/27-10-2014), όπως έχει τροποποιηθεί, προβλέπεται ότι οι αιτήσεις για έκδοση άδειας χρήσης νερού, εφόσον έχει προηγηθεί  αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ., μπορούν να υποβάλλονται στο Δήμο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, χωρίς την επιβολή προστίμου. Από 1-10-2015 έως 31-12-2015 επιβάλλεται  πρόστιμο  50 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης, ενώ από 1-1-2016 προβλέπεται πρόστιμο 1.000 έως 2.000 ευρώ.

Οδηγίες για την κατάρτιση του φακέλου αδειοδότησης για αγροτική χρήση ύδατος, παρέχονται και στην υπ’ αριθμ. οικ.101282/14-7-2015 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΑΔΑ: 6ΨΚΘ465ΦΘΗ-5ΝΩ).

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προθεσμίες αφορούν κυρίως όσους   έχουν ήδη υποβάλλει  αίτηση-δήλωση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ., για ενεργό πηγάδι, γεώτρηση ή πηγή και δεν έχουν καταθέσει αίτηση για άδεια χρήσης νερού.

Για  περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα  Φυσικών  Πόρων, Ενέργειας και  Βιομηχανίας του Δήμου: οδός 21ης  Μαϊου,   Κτίριο  Παλαιών  Δημοτικών  Λουτρών τηλ. 2671361024 & 2671361025,  e-mail:

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΡΜΠΗ  ΣΟΦΙΑ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις