Ο Ιούδας στη Σκάλα έτοιμος για να παραδοθεί στην πυρά…

Ο Ιούδας στη Σκάλα έτοιμος για να παραδοθεί στην πυρά…