Επιστολή στη ΔΕΔΔΗΕ για τα προβλήματα στον ηλεκτροφωτισμό Βλαχάτων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ
ΥΠΟΨΗΝ κας ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Κοινοποίηση:
Γραφείο Δημάρχου Κεφαλονιάς, κ. Αλέξανδρου Παρίση
Γραφείο Αντιδημάρχου Λειβαθούς, κ. Ευάγγελου Κεκάτου
Γραφείου Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Πρασίνου, κ. Σπυρίδωνα Ματιάτου.

Αξιότιμη κα Γασπαρινάτου,
Στις 3 Φεβρουαρίου 2015 με το αριθ. πρωτ. 3980 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Βλαχάτων, σας ενημερώσαμε ότι μεγάλο τμήμα του χωριού των Βλαχάτων μένει χωρίς Δημόσιο Φωτισμό κατά τις βραδινές ώρες. Προσθέσαμε δε, ότι μετά από επίπονη έρευνα που διενεργήσαμε με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού που είχε αντικατασταθεί πρόσφατα από δικό σας εργολάβο, τα καλώδια είχαν «πληγωθεί» και απογυμνωθεί από το εξωτερικό τους περίβλημα, με αποτέλεσμα να γίνεται βραχυκύκλωμα τις ημέρες με βροχόπτωση και να μένει μεγάλο τμήμα του χωριού χωρίς εξωτερικό φωτισμό.
Στο έγγραφό μας, σας καλέσαμε να αποκαταστήσετε τη ζημιά που προκάλεσε το συνεργείο σας στο καλώδιο και ζητήσαμε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε επόμενη εργασία της υπηρεσίας σας, για να αποφεύγονται παρόμοιες καταστάσεις που ταλανίζουν τους ήδη χειμαζόμενους από την οικονομική κρίση, φορολογούμενους συμπολίτες μας.
Προς μεγάλη μας έκπληξη, και αντί κανονικής απαντήσεως και ενέργειας στα επισημανθέντα από εμάς προβλήματα, με το αριθ. πρωτ. 131/6-2-2015 έγγραφό σας, μας κοινοποιήσατε μια παλαιότερη επιστολή σας προς το Δήμο Κεφαλονιάς με αριθ. πρωτ. 409/13-8-2014, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται αυτολεξεί «Σε περίπτωση κοπής των καλωδίων ηλεκτροδότησης των φωτιστικών σωμάτων η Υπηρεσία μας θα πρέπει να ενημερώνεται ΜΟΝΟ εγγράφως στην έδρα της Περιοχής Κεφαλονιάς οδός Αντώνη Τρίτση 70 Αργοστόλι τ.κ. 28100 από την αρμόδια Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Έγγραφα από τις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες ή αναγγελίες στα γραφεία βλαβών του Αργοστολίου ή των επιμέρους περιοχών (Ληξούρι, Σάμης, Ιθάκης) δεν θα γίνονται αποδεκτά».
Επί των ανωτέρω, θα θέλαμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:
1. Ο υπερβολικός τονισμός στο έγγραφό σας της λέξης ΜΟΝΟ, με τη χρήση ΚεφαλαίωνΓραμμάτων και Έντονης Γραφής (Βold) καλό θα ήταν να είχε αποφευχθεί διότι σύμφωνα με τον Κώδικας Σύνταξης Δημοσίων Εγγράφων και τον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, στα δημόσια έγγραφα θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση μορφοποιήσεων που αλλοιώνουν τον ευγενικό και σοβαρό χαρακτήρα του εγγράφου, και του προσδίδουν ύφος που προδίδει δυσανασχέτηση ή διαμαρτυρία ή απαίτηση προς τον αιτούντα φορολογούμενο πολίτη.
2. Θα θέλαμε να σας υπομνήσουμε επίσης, ότι η Διοικητική Διαδικασία επιβάλει ότι, όταν παρόλα αυτά, ο συντάκτης του εγγράφου εκφράζει απαίτηση – όπως κάνετε εσείς απαιτώντας να ενημερώνεστε ΜΟΝΟ από την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού – θα πρέπει να αναφέρετε, έστω εντός παρενθέσεως, τον αριθμό του άρθρου και τον αριθμό και ΦΕΚ του σχετικού Νόμου του Ελληνικού Κράτους που ορίζει ότι πρέπει να ενημερώνεστε ΜΟΝΟ από μια συγκεκριμένη πηγή. Πραγματικά, επιθυμούμε να πληροφορηθούμε το άρθρο και το Νόμο εκείνο του Ελληνικού Κοινοβουλίου που απαγορεύει στον Πρόεδρο μιας Κοινότητας ή στον απλό πολίτη να απευθύνονται με αίτησή τους προς τη ΔΕΔΔΗΕ για βλάβες που διαπιστώνουν στα δημόσια δίκτυα ηλεκτρισμού. Επ’ αυτού λοιπόν, αναμένουμε από εσάς να μας πληροφορήσετε για το ΦΕΚ στο οποίο εδράζονται οι απαιτήσεις σας. Σε κάθε περίπτωση, και πέρα από την ισχύουσα νομοθεσία, επισημαίνουμε ότι υπάρχουν και άλλες Αρχές σε αυτό το νησί στις οποίες μπορούμε αλλά προς το παρόν δεν επιθυμούμε να απευθυνθούμε, και οι οποίες μπορούν να επιλύσουν οριστικά το ζήτημα για το ποιος πολίτης έχει δικαίωμα και ποιος δεν έχει δικαίωμα να απευθύνεται στην ΔΕΔΔΗΕ και να αναφέρει για φθαρμένα καλώδια του δικτύου.
3. Εξάλλου δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής σας, ότι τη συγκεκριμένη ζημιά στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της Κοινότητας Βλαχάτων την προξενήσατε εσείς ή ορθότερα, το εξουσιοδοτημένο συνεργείο σας. Οι δε συγχωριανοί μας, είναι αυτοί που υφίστανται τις συνέπειες των άστοχων ενεργειών του Οργανισμού σας. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε όμως παράλογοι συνομιλητές. Αναγνωρίζουμε ότι στις δουλειές τα λάθη συμβαίνουν, είναι ανθρώπινα. Αρκεί βέβαια, αυτός που υποπίπτει στο σφάλμα να το αναγνωρίζει όταν του το επισημαίνουν, και να δρα αμελλητί για την θεραπεία του σφάλματος ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.Ως αιρετοί, στις συναλλαγές μας με τις υπηρεσίες, προσεγγίζουμε πάντοτε τα προβλήματα των συμπολιτών μας και στοχεύουμε στην επίλυση αυτών, έχοντας υιοθετήσει πρακτικές που εδράζονται στην πραότητα και απλότητα. Παρά ταύτα, μας είναι αδύνατον να δεχθούμε γεγονότα και πρακτικές στις οποίες, «ποιητική αδεία», ο θύτης παρουσιάζεται ως θύμα και το θύμα ως θύτης. Για αυτό, η πραότητα που μας διακρίνει δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία.
4. Εσείς, προκειμένου να μας νουθετήσετε (ή επιπλήξετε) ότι δεν έπρεπε σαν Τοπική Κοινότητα να απευθυνθούμε απευθείας σε εσάς, δράσετε αστραπιαία δείχνοντας μια ασυνήθιστη βιασύνη να απαντήσετε. Σας στείλαμε την επιστολή μας στις 3 Φεβρουαρίου και μας απαντήσατε μετά μόλις 3 ημέρες, στις 6 Φεβρουαρίου. Για την ουσία του ζητήματος, δηλαδή τη φθορά που προκαλέσατε στο καλώδιο που ταλανίζει τους φορολογούμενους συγχωριανούς μας, δεν έχετε επιδείξει την ίδια σπουδή. Μέχρι και σήμερα, σχεδόν δύο μήνες μετά το αίτημά μας, δεν έχετε προβεί στην αντικατάσταση του καλωδίου στο οποίο προξενήσατε φθορές, με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι κάτοικοι του χωριού να αναγκάζονται να περπατούν στα σκοτάδια κατά την επιστροφή στα σπίτια τους με κίνδυνο ατυχήματος ενώ, άλλοι κάτοικοι, να φοβούνται για την πιθανότητα εκδήλωσης άνομων πράξεων (π.χ. κλοπές) όταν υπάρχει «πίσσα σκοτάδι» τα βράδια, υφιστάμενοι, αν μη τι άλλο, μια επονείδιστη ψυχολογική επιβάρυνση.
5. Κατόπιν τούτου, ως θεσμικός εκπρόσωπος της κοινότητας Βλαχάτων (έχω εκλεγεί Πρόεδρος της Κοινότητας στις εκλογές του περασμένου Μαΐου), και προκειμένου να απαντήσω με σαφήνεια σε πολυάριθμα ερωτήματα που θέτουν οι φορολογούμενοι συγχωριανοί μου, είμαι υποχρεωμένος να αιτηθώ τις εξής πληροφορίες από εσάς:
Υπάρχει επιβλέποντας Μηχανικός που επιβλέπει τις εργασίες που εκτελούνται στα καλώδια από τον εργολάβο όταν ο Οργανισμός σας δίνει μιας εργολαβία για το δίκτυο;
Σύμφωνα με τα έγγραφα του αρχείου σας (αριθ. πρωτ. κλπ), ποιος ήταν επιβλέποντας των σχετικών εργασιών στο έργο που εκτελέσατε στην κοινότητα Βλαχάτων;
Μετά την εκτέλεση των εργασιών από τον εργολάβο, υπάρχει αρμόδιος Μηχανικός της υπηρεσίας σας που ελέγχει την ορθή εκτέλεση της εργολαβίας πριν αυτή οδηγηθεί στο ταμείο για πληρωμή;
Σύμφωνα με τα έγγραφα του αρχείου σας (αριθ. πρωτ. κλπ), ποιος έλεγξε την ορθή εκτέλεση των εργασιών στην κοινότητα Βλαχάτων; Έχει παραληφθεί το έργο; Έχει πληρωθεί το έργο και ποια είναι τα σχετικά έγγραφα;
Τέλος, επανερχόμενοι στο αρχικό αίτημά μας, θα αμμελητί παρακαλούσαμε ευγενικά να επιληφθείτε του προβλήματος του φθαρμένου καλωδίου προκειμένου να αρθεί η οχληρή κατάσταση που βιώνουν οι φορολογούμενοι συγχωριανοί μας.

Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΛΑΧΑΤΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις