Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις διατάξεις που ισχύουν για την δυνατότητα μείωσης ενοικίων

Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις διατάξεις που ισχύουν για την δυνατότητα μείωσης ενοικίων στις περιπτώσεις που ο Δήμος ή τα Νομικά του πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εμφανίζονται ως εκμισθωτές.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 άρθρου 9 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012), επιτρέπεται η μείωση του ύψους των μισθωμάτων των ακινήτων που μισθώνουν οι Δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται με βάσει αντικειμενικών στοιχείων και οικονομικών συνθηκών της αγοράς ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται τη στιγμή της μείωσης.
Για το λόγο αυτό απαιτούνται:

α) σύμβαση μίσθωσης η οποία έχει συναφθεί έως την 1η/6/2010.

β) υποβολή σχετικής αίτησης του μισθωτή, στην οποία προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι για τη μείωση.

γ) η έκδοση ειδικά αιτιολογημένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

δ) το μίσθωμα που καταβάλλεται να μην είναι ήδη χαμηλό, συγκρινόμενο με τις τιμές της αγοράς.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, ενώ παρέχεται η δυνατότητα ετήσιας ανανέωσής της, με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, εφόσον συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις