27 Νοεμβρίου 2020, Παρασκευή

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση οδικού άξονα Σάμης – Πυργίου – Τζαννάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ

Αργοστόλι, 13-2-2015
Αρ. Δελτίου: 37

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ»

Κατόπιν της 61-03/30-1-15 (ΑΔΑ: ΩΚ0Κ7ΛΕ-ΛΘ2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ο Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση οδικού άξονα Σάμης – Πυργίου – Τζαννάτων» με Π/Υ 600.000,00 € θα διεξαχθεί στις 24-2-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.
Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό εργασιών 349.292,40 ευρώ και με συνολικό προϋπολογισμό 487.804,88 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε , απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π ) από την έδρα της Υπηρεσίας Δ.Τ.Ε μέχρι τις 19/2/2015.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 9.479,80 ευρώ και θα απευθύνεται στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με ισχύ τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε. – Σ.Α.Ε.Π. 022 – Κ.Ε. 2013 ΕΠ02200001. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί .

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις