4 Δεκεμβρίου 2020, Παρασκευή

Αναβάλλεται το Δημοτικό Συμβούλιο για την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ενημέρωση

Οι προγραμματισμένες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/1/2015 αναβάλλονται λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Δημάρχου στην ΠΕΔΙΝ και απουσίας του Αναπληρωτή Δημάρχου – Α/Δημάρχου κ. Λουκούδη .
Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 4 Φεβρουαρίου 2015 ώρα 16.00 και 18.00 .

Στις 4 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με το παρακάτω θέμα:

Απολογισμός πεπραγμένων Δήμου Κεφαλλονιάς οικονομικού έτους 2013 .

Αμέσως μετά και ώρα 18.00 θα συζητηθoύν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή απόφασης έγκρισης υπογραφής σύμβασης αναδόχου Δήμου για το έργο: «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΟΡΟΥ»
Εισηγ: A/Δ κ. Δ. Λυκούδης

2. Έγκριση της αρίθμ. 43/14 απόφασης του Δ.Σ Δημοτικού Γηροκομείου με θέμα: «Δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού 2014».
Εισηγ: Πρόεδρος κ. Γ.Αποστολάτος

3. Έγκριση της αρίθμ. 88/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με θέμα: «Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2015»
Εισηγ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

4. Έγκριση της αρίθμ. 89/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με θέμα : « Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
Εισηγ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

5. Συμπλήρωση – Τροποποίηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής Δήμου Κεφαλλονιάς
Εισηγ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

6. Έγκριση μετακίνησης για τη συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις το Α΄ εξάμηνο του 2015
Εισηγ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

7. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και Παραγωγικών τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2015-2016.
Εισηγ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γ. Παπαναστασάτος

8. Έγκριση παράτασης του έργου : «Αποκατάσταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου, έργο Θουκυδίδου Βαλεντή
Εισηγ: Α/Δ κ. Α. Μοσχονάς

9. Έγκριση δαπανών.
Εισηγ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

10. Έγκριση της αριθμ. 149/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για λήξη απόφασης για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Κεφ/νιάς.
Εισηγ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

11. Σύσταση Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία
Εισηγ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γ. Παπαναστασάτος

12. Αίτηση Καραβά Ευστάθιου, Σταματελάτου Μιχαήλ και Σταματελάτου Σπύρου για επανακαθορισμό των ορίων του οικισμού Καραβάδου
Εισηγ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης .

13. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για διόρθωση των Ειδικών Εκτάσεων (δημοτική οδός εντός ορίων οικισμού Κουρουκλάτων Δ.Ε. Αργοστολίου στη θέση «Παπαδέϊκα» με ΚΑΕΚ 25034ΕΚΟΟΟ16 και ΚΑΕΚ25034ΕΚΟΟΟ14 στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Εισηγ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης .

14. Λήψη απόφασης για την μελέτη : « Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ. Λειβαθούς (ΣΧΟΟΑΠ)»
Εισηγ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

15. Έγκριση Δωρεάν παραχώρησης από το Δήμο Κεφαλλονιάς στο Ν. Π. Δ .Δ ΟΚΑΠ των οχημάτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» του Δήμου Κεφ/νιάς.
Εισηγ: Πρόεδρος ΟΚΑΠ κ. Μ. Γάκης

16. Έγκριση Δωρεάν παραχώρησης από το Δήμο Κεφ/νιάς στο Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΑΠ του λεωφορείου (10 θέσεων) του ΚΗΦΗ Δ.Ε. Πυλάρου για τις ανάγκες του πράγματος.
Εισηγ: Πρόεδρος ΟΚΑΠ κ. Μ. Γάκης

17. Εφαρμογή της ΑΠΟΦ. 808/07 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών σχετικά με την ακύρωση της αριθμ.243/28-8-2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης .

18. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Α/βάθμιας εκπαίδευσης οικ. έτους 2013
Εισηγ: Πρόεδρος κ. Γ. Κατσιβέλης

19. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Β/βάθμιας εκπαίδευσης οικ. έτους 2013
Εισηγ: Πρόεδρος κ. Μ. Κουνάδη

20. Έγκριση της αριθμ.137/2014 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με μετατόπιση περιπτέρων στη παραλιακή Ζώνη Αργοστολίου
Εισηγ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

21. Έγκριση αποφάσεων Ε.ΠΟΙ.ΖΩ σχετικά με χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.
Εισηγ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

22. Διαγραφές – επιστροφές
Εισηγ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Αιτήσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις