Φορολογική εξόντωση για εισοδήματα άνω των 20.000 €

Υπέρμετρες αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων επιφυλάσσει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, που έχουν ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 20.000 ευρώ, κυρίως δε, σε όσους εξ αυτών αποκτούν εισοδήματα προερχόμενα κι από άλλες πηγές, δηλαδή από ενοίκια, αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα, σύμφωνα με τον «ΕΤ».
Αιτία το γεγονός ότι, με το νέο σύστημα φορολόγησης των εισοδημάτων που προτείνει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. τα εισοδήματα που αποκτά κάθε φυσικό πρόσωπο από διαφορετικές πηγές (από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, επιχειρήσεις, γεωργικές δραστηριότητες) θα προστίθενται και το άθροισμα που θα προκύπτει θα φορολογείται με μια ενιαία φορολογική κλίμακα, στην οποία οι συντελεστές θα φθάνουν σε επίπεδα μεγαλύτερα του ισχύοντος σήμερα ανώτατου φορολογικού συντελεστή που είναι το 42%.

Από την άλλη πλευρά, όσοι φορολογούμενοι έχουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 9.550 ευρώ προερχόμενα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις δεν θα δουν καμία φορολογική ελάφρυνση με τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α., διότι πολύ απλά και με το ισχύον σήμερα σύστημα δεν πληρώνουν καθόλου φόρο.

Μεταφορά επιβαρύνσεων

Όπως προκύπτει από το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., πρόθεση του Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εφόσον καταφέρει να κυβερνήσει τη Χώρα, είναι να καθιερώσει μια ενιαία φορολογική κλίμακα για όλες ανεξαιρέτως τις πηγές εισοδήματος, στην οποία θα ισχύει αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.

Τυχόν εφαρμογή μιας τέτοιας ρύθμισης θα σημάνει την κατάργηση του ισχύοντος σήμερα συστήματος αυτοτελούς φορολόγησης κάθε κατηγορίας εισοδήματος και την επαναφορά στον ενιαίο τρόπο φορολόγησης που ίσχυε μέχρι το 2013 για όλα τα φυσικά πρόσωπα, όπου τα εισοδήματα από όλες τις πηγές αθροίζονταν και φορολογούνταν με μια ενιαία κλίμακα.

Με τη θέσπιση αφορολόγητου ορίου 12.000 ευρώ όλοι οι φορολογούμενοι με εισοδήματα μέχρι το όριο αυτό θα πάψουν μεν να πληρώνουν φόρο, όμως, για να μην υπάρξει σημαντική απώλεια εσόδων, ολόκληρο το φορολογικό βάρος θα μεταφερθεί σε όσους φορολογούμενους αποκτούν ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ, κυρίως δε στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.

Τι ισχύει σήμερα

Σήμερα οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν ότι:

– Το ετήσιο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις φορολογείται με κλίμακα στην οποία ισχύουν συντελεστές 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ, 32% για το τμήμα από τα 25.001 έως τα 42.000 ευρώ και 42% για το τμήμα πάνω από τις 42.000 ευρώ.

Για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 21.000 ευρώ ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα αυτή μειώνεται κατά 2.100 ευρώ, ενώ για όσους έχουν εισόδημα από 21.001 έως 42.000 ευρώ η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ μειώνεται κατά το 10% του ποσού του εισοδήματος το οποίο υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ.

Ουσιαστικά, με αυτό το σύστημα φορολόγησης ετήσια ποσά μισθών και συντάξεων μέχρι 9.550 ευρώ δεν επιβαρύνονται με φόρο. Ισχύει δηλαδή αφορολόγητο όριο εισοδήματος 9.550 ευρώ για όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.

– Το ετήσιο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται με 11% μέχρι τις 12.000 ευρώ και με 33% για το τμήμα που υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

– Το ετήσιο εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα φορολογείται με 13%.

– Το ετήσιο εισόδημα από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα φορολογείται με 26% μέχρι τις 50.000 ευρώ και με 33% για το τμήμα πάνω από τις 50.000 ευρώ.

Δηλαδή με το ισχύον σήμερα σύστημα κάθε κατηγορία εισοδήματος φορολογείται αυτοτελώς (ξεχωριστά), με διαφορετική κλίμακα συντελεστών.

Κλίμακα – σοκ

Με το νέο σύστημα που εισηγείται ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. τα εισοδήματα από όλες τις πηγές, τα οποία αποκτά κάθε φυσικό πρόσωπο, θα αθροίζονται και το συνολικό ποσό που θα προκύπτει θα υπόκειται σε φόρο με βάση μια ενιαία φορολογική κλίμακα.

Η ακριβής μορφή που θα έχει αυτή η κλίμακα δεν έχει ανακοινωθεί από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «ΕΤ», η κλίμακα θα αποτελείται από 8-9 φορολογικά κλιμάκια και θα προβλέπει συντελεστές φόρου κλιμακούμενους από 30% έως και 50% για εισοδήματα μεγαλύτερα των 20.000 ευρώ!

Σύμφωνα με υπολογισμούς βασιζόμενους στα δεδομένα αυτά, από την εφαρμογή της ενιαίας κλίμακας οι επιβαρύνσεις για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, με ετήσια εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ, θα αυξηθούν σημαντικά κατά ποσοστά έως και 80%, κυρίως στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν αποκτηθεί εισοδήματα και από ακίνητα ή γεωργικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες. Κι αυτό θα συμβεί επειδή τα εισοδήματα από τις μη μισθωτές πηγές θα πάψουν να φορολογούνται ξεχωριστά (με αυτοτελείς συντελεστές φορολόγησης οι οποίοι ανέρχονται σε 11%-33% για τα ενοίκια, 13% για τις γεωργικές δραστηριότητες και 26% για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες), θα αθροίζονται με τα εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις, θα φορολογούνται στην ενιαία κλίμακα και θα «ανεβαίνουν» σε φορολογικά κλιμάκια όπου θα ισχύουν πολύ πιο υψηλοί συντελεστές φόρου της τάξεως του 30%, του 40% ή ακόμη και του 50%!

Στην ουσία τα εισοδήματα από ενοίκια, γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρηματικά κέρδη, που αποκτούν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα φορολογούνται με διπλάσιους έως και υπερτετραπλάσιους φορολογικούς συντελεστές, με συνέπεια οι συνολικές επιβαρύνσεις των φορολογουμένων αυτών να εκτοξευτούν σε εξωπραγματικά επίπεδα.

Το συμπέρασμα που προκύπτει, λοιπόν, είναι, ότι η ενιαία φορολογική κλίμακα που θα εφαρμόσει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. θα εξοντώσει φορολογικά τη μεσαία τάξη, κυρίως δε τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που την αποτελούν.

Παράλληλα, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα μέχρι 9.550 ευρώ, δηλαδή οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι, δεν θα δουν κανένα όφελος με το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ που σκοπεύει να εφαρμόσει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., αφού και τώρα είναι αφορολόγητοι.

Ποιοι κερδίζουν

Οι φορολογούμενοι που θα ωφεληθούν τελικά από τη νέα φορολογική κλίμακα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. θα είναι:

– Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα από 9.550 έως 20.000 ευρώ.

– Πολλοί αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι θα επανέλθουν στο παλαιό καθεστώς πλήρους απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος, λόγω δήλωσης εισοδημάτων κάτω από το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ.

epoli.gr

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις