4 Δεκεμβρίου 2020, Παρασκευή

Κοργιαλένειο Ίδρυμα: ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Το Κοργιαλένειον Διοικητικόν Συμβούλιον συνελθόν εκτάκτως εν τω Γραφείω αυτού σήμερον Τρίτην 20 Ιανουαρίου 2015 και ώραν 4:00μ.μ., υπό την Προεδρείαν του Αντιπροέδρου αυτού κυρίου Παναγιώτου Μπαζίγου, παρόντων απάντων των κ.κ. Μελών αυτού, παρουσία της Γραμματέως αυτού κ. Αικατερίνης Αντωνέλλου, παρόντος επίσης και του επί τιμή Γραμματέως κ. Γερασίμου Ι. Σταματάτου, επί τω θλιβερώ αγγέλματι της εις Κύριον μεταστάσεως εν Αθήναις, ως τακτικού Μέλους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, του επί τριακονταετίαν και πλέον Προέδρου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κυρού Σπυρίδωνος (Καλαφατάκη), ακούσαντες πάντες μετά συγκινήσεως του Αντιπροέδρου αυτού, εξάραντος την μετ’ ευθύνης και πατρικού ενδιαφέροντος προσφοράν των ευγενών δραστηριοτήτων του μακαριστού Προέδρου του υπέρ του Ιδρύματος …………………………….απεφάσισεν ομοφώνως το Κ.Δ. τα εξής:
Ετήρησεν ενός λεπτού σιγήν εις την μνήμην του, δεηθέν αφ’ ενός υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται, αφ΄ ετέρου όπως η Σεπτή Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος αναδείξη αντάξιον διάδοχόν του, ως Μητροπολίτην Κεφαλληνίας και ικανώτατον, ως προς την ιστορίαν της Νήσου.
Υπέστειλε την Σημαίαν του κτηρίου της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης, ήτις θα παραμείνει μεσιστία επί 3/ήμερον.
Θα παραστεί σύσσωμον κατά μεν την μεταφοράν της Σορού του εξ Αθηνών ενταύθα, αύριον Τετάρτην 21/1 και ώραν 4μ.μ. έμπροσθεν του Δημοτικού Θεάτρου Αργοστολίου, ίνα συνοδεύση ταύτην προς εναπόθεσιν εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν Αργοστολίου, και θα παραστή επίσης κατά την κηδείαν του Σκηνώματός του την επομένην Πέμπτην και ώραν 12μ.μ. εις τον αυτόν Ι. Ναόν.
Εκφράζει τα θερμά συλληπητήρια αυτού προς τους οικείους του.

Ο Αντιπρόεδρος
Παν. Μπαζίγος

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις