5 Δεκεμβρίου 2020, Σάββατο

«Περίληψη τεσσάρων διαγωνισμών Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοιχτούς διαγωνισμούς: Α) για την ανάθεση του έργου «Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου», με προϋπολογισμό 150.000€ με ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Οδοποιίας με προϋπολογισμό εργασιών 86.930€ και με συνολικό προϋπολογισμό 121.951,22€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

1.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών έργων μέχρι τις 15/01/2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. πληροφορίες στο τηλέφωνο 2671360563, fax επικοινωνίας 2671360635, αρμόδιος υπάλληλος Δραγώνα Νίκα.
2.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/01/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα: 10.00π.μ.
Β) για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση οδικού άξονα Σάμης- Πυργίου-Τζαννάτων», με προϋπολογισμό 600.000€ με ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Οδοποιίας με προϋπολογισμό εργασιών 349.292,40€ και με συνολικό προϋπολογισμό 487.804,88€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων μέχρι τις 08-01-2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2671360556, fax επικοινωνίας 2671360635, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κακονύκτη Διονυσία.
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-01-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα: 10.00πμ
Γ) Για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση- Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ιθάκης», με προϋπολογισμό 153.147,77€ με ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Οδοποιίας με προϋπολογισμό εργασιών 91.203,76€ και με συνολικό προϋπολογισμό 124.510,38€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών έργων μέχρι τις 22/01/2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2671360563, fax επικοινωνίας 2671360635, αρμόδιος υπάλληλος Δραγώνα Νίκα.
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/01/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα:10.00πμ

Δ) για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου προς Άγιο Γεράσιμο», με προϋπολογισμό 100.000€ με ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Οδοποιίας με προϋπολογισμό εργασιών 58.631,00€ και με συνολικό προϋπολογισμό 81.300,81€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών έργων μέχρι τις 29/01/2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2671360563, fax επικοινωνίας 2671360635, αρμόδιος υπάλληλος Δραγώνα Νίκα.
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/02/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα:10.00πμ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις