Το ποσό των 24.500.000 ευρώ για το οδικό δίκτυο της Κεφαλονιάς

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπ. Σπύρου, όρισε, με απόφασή του, τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία εκτέλεσης των έργων επείγοντος χαρακτήρα για την αντιμετώπιση βλαβών από τους σεισμούς στο οδικό δίκτυο Κεφαλονιάς, συνολικού προϋπολογισμού 24.500.000 ευρώ.